Privacy policy

Osteopathie is een geheel aparte discipline en een zuiver manuele benadering van het lichaam. In de osteopathie gaat men uit van het principe dat het lichaam bestaat uit verschillende systemen die elkaar beïnvloeden en zo in balans houden. Verstoring in één of meerdere van deze systemen kan ervoor zorgen dat bepaalde klachten ontstaan. Een osteopathische behandeling zal altijd al deze systemen evalueren.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.