Osteopathie

Osteopathie is een geheel aparte discipline en een zuiver manuele benadering van het lichaam. In de osteopathie gaat men uit van het principe dat het lichaam bestaat uit verschillende systemen die elkaar beïnvloeden en zo in balans houden. Verstoring in één of meerdere van deze systemen kan ervoor zorgen dat bepaalde klachten ontstaan. Een osteopathische behandeling zal altijd al deze systemen evalueren.

Osteopathie is een geheel aparte discipline, en geen behandeltechniek. Het is een visie om gezondheid te behouden en ziekte te behandelen. In de osteopathie gaat men uit van volgende principes om patiënten te behandelen:

 • Het menselijk lichaam is een dynamisch en functioneel geheel.
 • Het lichaam bevat zelfregulerende processen, en is van nature zelfhelend
 • Structuur en functie zijn nauw verwant op alle niveaus van het menselijk lichaam.

Dit zelfregulerend dynamisch proces in ons lichaam, kan enkel goed functioneren indien er evenwicht is tussen volgende systemen:

 • Biomechanische structuren (spieren, gewrichten, ligamenten, enz.)
 • Respiratoir en circulatoire structuren (longen, hart, doorbloeding, ademhaling)
 • Neurologische structuren (ons zenuwstelsel)
 • Bio-psychosociale structuren (sociaal-, economisch-, omgevingsgebonden en psychologische factoren)
 • Bio-energetisch model (het energie producerend en energie verbruikend systeem in ons lichaam)

(Bron: WHO Benchmarks for training in Osteopathy)

Dit maakt dat we trachten om zo de juiste oorzaak van jouw probleem te achterhalen en dat de behandeling betrekking zal hebben op het volledige lichaam. Eventuele voedingspatronen, stress en andere invloeden van buiten of binnen kunnen tevens deze systemen beïnvloeden. Ook hier wordt aandacht aan geschonken en gezocht naar een eventuele oplossing.  

Zowel baby’s, kinderen, volwassenen als senioren komen in aanmerking voor osteopathie. De benadering en keuze van technieken zal wel sterk verschillen afhankelijk van de leeftijdscategorie.

Osteopatische indicaties:

 • Klachten van de wervelkolom: nek-en of rugpijn
 • Problemen met de vertering, indien het een functioneel probleem betreft
 • Hoofdpijn
 • Ondersteunen bij stress / Burn-out
 • Posttraumatische klachten: na een ongeval maar ook bijvoorbeeld na een operatie
 • Kaakproblemen (TMJ)
 • Baby’s / kinderen: Reflux, Voorkeurshouding, Huilbaby, Slaapproblemen,   Verteringsproblemen, ..

Iedere behandeling wordt gestart met een uitgebreide bevraging en onderzoek waaruit we dan duidelijk kunnen beslissen of de behandeling veilig en geïndiceerd is voor de patiënt.

Sinds 2019 behaalde Elien haar diploma osteopathie aan The International Academy of Osteopathy, nadat ze met succes het internationale jury examen voltooide. Zo beschikt ze dus over een diploma osteopathie (DO). Dit wil zeggen dat ze de volledige vijfjarige opleiding voltooide en slaagde voor alle examens.


Voor osteopathie is geen verwijzing van een arts nodig. Maar wij streven wel steeds naar een goede samenwerking met de behandelend geneesheer. En overleggen steeds indien nodig. Bij een eerste consult dien je enkel jouw paspoort en eventuele verslagen mee te nemen.

Tarieven

Het honorarium per behandeling bij Elien Wouters bedraagt 60 euro
Omdat de osteopathische zorg (nog) niet opgenomen is in de “verplichte ziekteverzekering” (RIZIV), wordt de tussenkomst ervan sinds 2000 door de mutualiteiten (ziekenfondsen) georganiseerd via hun “bijkomende verzekering”.

Enkel osteopaten die door de mutualiteiten erkend worden, komen voor deze terugbetaling in aanmerking.

Hiertoe hebben zij van de mutualiteiten een erkenningsnummer (095…) gekregen. Na elke consultatie krijgt u van uw osteopaat een uniform “attest osteopathie” dat u kan aanbieden aan uw ziekenfonds. Er wordt een tussenkomst voorzien van 10 euro per consultatie met een minimum van 5 en een maximum van 10 consultaties per kalenderjaar. Het bedrag en het aantal tussenkomsten kan licht variëren afhankelijk bij welk ziekenfonds men aangesloten is. Het ereloon per consultatie bedraagt gemiddeld tussen de 50 en de 70 euro.

Sommige aanvullende verzekeringen (DKV…) voorzien, in specifieke polissen, een hogere terugbetaling van osteopathische zorg. Wij raden u aan om inlichtingen in te winnen bij uw verzekeraar.

Bron: Kosten en vergoeding | Osteopathie.be

Bij niet tijdig annuleren of niet komen opdagen voor de behandeling,
zijn wij genoodzaakt een boete aan te rekenen van 25 euro.

Maak een afspraak

Heb je vragen of wil je een afspraak maken? Kijk dan zeker even op onze contactpagina voor de contactmogelijkheden.